Wat ik jullie in het duister zeg, spreek dat uit in het volle licht, en wat jullie in het oor gefluisterd wordt, schreeuw dat van de daken.
Schreeuw het van de daken
De leerlingen van Jezus hebben de geheimen van het koninkrijk van de hemel gehoord in het onderricht dat Jezus aan hen persoonlijk heeft gegegeven. De geheimen werden in die intieme kring door Jezus onthuld. Maar het is Jezus er niet om te doen een kleine naar binnen gekeerde kring van volgelingen te kweken. Integendeel: de geheimen van het koninkrijk mogen in alle openbaarheid verkondigd worden. Op klaardlichte dag mag dit hemelse evangelie klinken! Het mag van de daken geschreeuwd worden! Iedereen mag weten van het koninkrijk dat in Jezus nabij is gekomen. Zo worden we ook nu als leerlingen geroepen om vanuit de intieme verbondenheid met onze leraar het geleerde in het volle licht van opns dagelijks bestaan hoorbaar en ervaarbaar te maken.
Heer, laat me de geheimen van het koninkrijk steeds weer horen en beleven zodat ik ze in het licht kan brengen.