Ga op weg en verkondig: \'Het koninkrijk van de hemel is nabij.\'
Het koninkrijk is nabij
Als Jezus zijn leerlingen op weg stuurt om in zijn naam de verloren schapen van het volk Israël op te zoeken, geeft hij hun een heldere taakomschrijving mee. De instructies beginnen met de verkondiging: die moet gaan over het koninkrijk van de hemel. Dat koninkrijk is de actieve hemelse heerschappij van Jezus Christus op aarde die overal ervaarbaar wordt waar mensen hem als Heer erkennen. Die werkelijkheid is nabij gekomen in de persoon van Jezus en vormt de kern van de verkondiging van de leerlingen die door Jezus worden uitgezonden. Hier draait alles om: dat de verloren schapen van Israël Jezus leren kennen als hun koning. Rondom deze koning bloeit het nieuwe leven op, het leven van het koninkrijk op aarde zoals in de hemel.
Heer Jezus, laat de verkondiging van het nabije koninkrijk heel mijn leven mogen beheersen.