Daarom, koningen, wees verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag, breng hem bevend uw hulde.
Toon de HEER uw ontzag
Het koninkrijk van God is niet alleen maar een geestelijke zaak, iets voor binnenkamers en kerkzalen. Het koninkrijk van God is een realiteit die alles te maken heeft met de wereld waarin we leven. Koningen en leiders worden opgeroepen om de koning der koningen te erkennen, de door God gezalfde. Verstandig handelen is voor wie op deze aarde geroepen zijn om te heersen niets anders dan dit: God als koning erkennen, je aan zijn heerschappij onderwerpen. Dat gaat gepaard met ontzag, want de koning van Gods koninkrijk is heilig, ontzagwekkend, groot en hoog verheven. Hij is alle hulde waard.
Heer, leer iedereen op aarde u als koning te erkennen. Breng zo uw vrede in deze wereld.