Een leerling staat niet boven zijn leermeester; pas als iemand zich alles heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester.
Leerling en leermeester
In de relatie tussen de leraar en de leerling gaat het niet allereerst om kennisoverdracht. Ook dat wel natuurlijk: Jezus geeft zijn leerlingen een nieuwe visie op de wereld waarin ze leven, de visie van het koninkrijk op aarde zoals in de hemel. Maar het gaat er in de relatie tussen de leerling en de leermeester vooral om dat de leerling gelijk wordt aan zijn leraar in levenshouding en levensstijl. Het gaat om persoonlijke vorming naar het voorbeeld van de leermeester. De gelijke van je leermeester Jezus ben je als je net als hij je vijanden liefhebt, de Vader aanbidt, niet oordeelt, een nederige van hart bent, zachtmoedig en barmhartig. Als we dat op ons in laten werken, zien we ook hoezeer Jezus als leermeester boven ons uitsteekt.
Jezus, bewondeenwaardige leermeester, leer me door uw Geest steeds meer op u te gaan lijken.