Maak leerlingen ... door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.
Leerlingen dopen
Het eerste wat er met een leerling moet gebeuren is: dopen. Dan kunnen we aan het doopritueel denken, als er water stroomt of als de dopeling wordt ondergedompeld. Maar het gaat om meer: leerlingen van Jezus worden ondergedompeld in de naam van de drie-enige God, Vader, Zoon en heilige Geest. De waterdoop is een symbool dat verwijst naar de werkelijkheid van een leven dat is doordrenkt van de goddelijke drie-enige liefde. Gedoopt zijn als leerling betekent: je opgenomen weten in de levende verbondenheid van Vader, Zoon en heilige Geest om als nieuwe mens het nieuwe leven te ontvangen en te ontdekken en te ondergaan. Dopen is het begin van een levenslang proces. Dopen is blijvend kopje ondergaan in de hemelse liefde om te leven in het koninkrijk.
Vader, Zoon en heilige Geest, in uw drie-enige naam wil ik leven en liefhebben, een leven lang.