Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen.
Maak leerlingen
Deze woorden van Jezus staan bekend als De Grote Opdracht of ook wel als Het Zendingsbevel. Dat is helemaal terecht: het grote verlangen van de opgestane Heer is dat zijn evangelie de hele wereld over gaat. Daarvoor zend hij zijn leerlingen uit. Maar te vaak wordt gedacht dat dat betekent dat wij dus ook nu \'op weg\' moeten gaan naar verre landen (of ook wel dichterbij), om daar het evangelie te brengen. Dat doet echter geen recht aan deze woorden. De hoofdopdracht is namelijk niet: \'Ga op weg!\' Het hoofdaccent ligt hier: \'Maak leerlingen!\' Dat is De Grote Opdracht: dat er leerlingen van Jezus worden gemaakt. Dat heeft niet alleen buiten de kerk maar ook daarbinnen de hoogste prioriteit: mensen als leerling van Jezus leren leven.
Jezus, uw leerling wil ik zijn. Laten door mijn leven ook anderen geraakt mogen worden om leerling van u te worden.