Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.
Bidden is ontvangen
Aan het biddend vragen is een belofte verbonden, want God is een belovende God. Als we vragen zullen we ontvangen, als we zoeken zullen we vinden, als we kloppen zal er voor ons worden open gedaan. Onze ervaring is echter vaak anders: we ontvangen niet wat we vragen, we vinden niet wat we zoeken en de deur blijft dicht ook al kloppen we nog zo hard. Hoe moeten we daarmee omgaan? Dat is nog een lastige vraag. Helemaal als we beseffen dat er ook veel leerlingen van Jezus zijn die beginnen te stralen als ze deze wooden weer horen. Want in hun leven is het echt waar geworden: vragen is voor hen ontvangen geworden. Wat hebben ze dan vooral gevraagd? Geloof, Geest, kracht, wijsheid, liefde.
Heer, leer me bidden. Geef me de ervaring dat vragen ontvangen wordt.