Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.
Bidden is vragen
Bidden kan veel vormen aannemen: een gesprek, vertrouwelijke omgang, smeken, klagen, belijden, roepen. Maar aan de basis van het gebed ligt altijd weer het vragen. In het koninkrijk van God betekent bidden vooral dat we openhartig met onze vragen naar God toekomen in de verwachting dat hij antwoordt. Vragen, zoeken, kloppen: het zijn actieve manieren om de verbinding met God te zoeken die graag geeft, die graag laat vinden en die graag opendoet. Het gebed dat Jezus leerde is een perfect voorbeeld van het bidden als vragen: laat geheiligd worden, laat komen, laat gedaan worden, geef, vergeef, leidt niet, verlos. Allemaal vragen. Vragen staat namelijk vrij. Sterker nog: de vrijheid van het koninkrijk wordt gevonden langs de weg van het vragen.
Heer, leer me in mijn bidden vrijmoedig met mijn vragen bij u te komen.