Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven.
Als je niet vergeeft
Dit zijn niet zulke gemakkelijke woorden. Als we denken aan al die keren dat we het moeilijk vonden om een ander iets te vergeven, of aan die keren dat we er echt niet toe konden komen, dan schrikken we misschien wel. Want het is niet makkelijk: als een ander een misstap heeft begaan waardoor jij gekwetst bent of beschadigd bent geraakt, dan is het niet onze natuurlijke reactie om die ander te vergeven. Maar Jezus is er helder over: als we die weg van vergeving niet gaan, zal onze Vader ons onze misstappen ook niet vergeven. Dat is een indringende oproep van Jezus om de weg van de vergeving te leren gaan door allereerst onze eigen gebrokenheid en zondigheid onder ogen te zien en eerlijk bij de Vader te brengen.
Vader, leer me door Jezus om mijn eigen zonden bij u te brengen en vergeving te ontvangen.