...maar red ons uit de greep van het kwaad.
De greep van het kwaad
Voor het geval je mocht denken dat het kwaad geen reële macht is: Jezus denkt daar anders over. Als hij ons leert bidden, leert hij ons ook om oog te hebben voor het kwaad. Want de tegenstander van Jezus mag dan overwonnen zijn, hij is nog zeer nadrukkelijk aanwezig. Dat zien we in de wereld: er is zoveel stuk en er is zoveel haat en onvrede tussen mensen. We zien het ook in ons eigen leven: die haast onuitroeibare neiging om ons in te laten met de zonde en ons te laten leiden, niet door de heilige Geest, maar door de geest van de boze. We hebben niets minder dan redding nodig: dat we worden losgemaakt uit de wurggreep van het kwaad. We bidden in bezet gebied tot God die in Jezus Heer is.
Vader God, maak me los uit de greep van het kwaad en breng me onder de heerschappij van uw Zoon.