En breng ons niet in beproeving...
Beproeving
Ik heb altijd geleerd dat er verschil is tussen beproeving en verzoeking. Een beproeving komt van God en heeft als doel dat we door moeilijkheden heen standvastiger worden. Een verzoeking komt van de duivel en heeft als doel dat we in de geestelijke strijd het onderspit delven. Maar dat is misschien toch wat te schematisch. Waar het in deze bede vooral om gaat is dat het diep tot ons doordringt dat we van onszelf zwak zijn, en dat we in een beproeving of een verzoeking zelf gewoon te weinig kracht hebben om staande te blijven. In deze bede leert Jezus ons om deze woorden echt serieus te nemen, ook voor onszelf: \'Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp.\' Zo groeien we weg van vertrouwen op je zelf naar een hecht Godsvertrouwen.
Heer, ik erken dat ik zwak ben en in beproeving niet staande kan blijven. Ontferm u over mij.