Vergeef ons onze schulden...
Onze schulden
Jezus leert ons om onze schulden een plaats te geven in ons gebed. Want er is maar één weg waarlangs we verlost worden van de last van de zonde: bidden om vergeving. We hebben van nature de neiging om andere wegen te zoeken: we ontkennen onze zonden, we geven anderen de schuld, we compenseren onze fouten door op andere gebieden extra netjes te leven, we leggen aan anderen hoge ethische normen op om ons eigen schuldgevoel te overschreeuwen. Allemaal doodlopende wegen. Jezus wijst de enige weg: die van het belijden van onze zonden en het ontvangen van vergeving van onze Vader in de hemel.
Heer God, wil mijn zonden vergeven en schep in mij een rein hart dat het koninkrijksleven omarmt.