...zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
Zoals wij vergeven
Er is een nauwe samenhang tussen Gods vergeving voor ons en onze vergeving voor anderen. Hoe dat precies zit, is nog niet gemakkelijk onder woorden te brengen. In ieder geval is er een wisselwerking. Aan de ene kant: als we ervaren dat God onze schulden vergeeft, dan is dat een geweldige opluchting, een ervaring van Gods overvloed. Vanuit deze overvloed beginnen we te merken dat we ook verlangen om te vergeven wie ons iets schuldig was. Aan de andere kant: als er bij onszelf geen praktijk van vergeving bestaat waarin wij anderen het licht van Gods genade gunnen, zal ook de vergeving die God aan ons wil bewijzen niet werkelijk voet aan de grond kunnen krijgen in ons leven. Vergeving is ten diepste een genade waarvan we alleen samen met anderen kunnen genieten.
Heer, leer me om uw vergeving te ontvangen en om anderen te vergeven.