Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Brood voor vandaag
Bidden is een oefening in afhankelijkheid. Het gaat Jezus erom dat we leren om te leven in het koninkrijk van de hemel waar onze hemelse Vader ons alles geeft wat we nodig hebben. Dat is ook echt een noodzakelijke oefening, want we zijn geneigd om te proberen alle dingen in ons leven onder controle te hebben: ons inkomen, onze huisvesting, ons voedsel, onze relaties. Maar op die manier zijn we toch weer bezig ons eigen koninkrijk te bouwen. Het gaat er Jezus om dat we tot in onze meest elementaire levensbehoeften leren om ontvankelijk te zijn voor wat God aan ons geeft, elke nieuwe dag weer. Juist dan zullen we ervaren hoe goed onze hemelse Vader is.
Heer, leer me om in volkomen afhankelijkheid van u te leven.