Informatie
 
Op deze website verschijnt elke werkdag (dus vijf dagen per week) een korte meditatie. Deze meditaties worden geschreven door Jos Douma, voorganger van de Fonteinkerk in Haarlem en auteur. Ga voor een nadere kennismaking naar: www.josdouma.nl

De vormgeving van deze pagina is gebaseerd op het boek 'Tijd met Jezus. 366dagenboek' dat in mei 2007 is verschenen.

Dat dagboek bevat 366 van de meditaties die in de jaren 2004 tot en met 2006 op deze site hebben gestaan (deze site is gestart op 1 april 2004).