Op adem komen
Bidden met de psalmen
Bijbelgedeelte: Psalm 97
Licht is uitgezaaid voor de rechtvaardige, vreugde voor de oprechten van hart.
Psalm 97:11
Licht en vreugde
Ook deze psalm geeft weer hoog op van de grootheid en de majesteit van God. 'U, HEER, bent de hoogste op heel de aarde, boven alle goden hoog verheven.' Deze God is een en al rechtvaardigheid en oprechtheid. Daar blijkt voor wie in hem geloven een prachtige belofte aan te zijn verbonden. Het licht van God ligt uitgezaaid voor de rechtvaardige: op de weg die voor hem ligt straalt de goedheid van de HEER. En als je oprecht God wilt gehoorzamen, dan ligt er vreugde in het verschiet. Het is de vreugde van God die alles en iedereen geschapen heeft om hem te eren en van hem te genieten. Langs die weg komen licht en vreugde je leven binnen.
Gebed: Heer, rechtvaardige God, u die zo machtig en vol majesteit bent, dank u voor het licht en de vreugde die vóór mij liggen als ik u dien. Amen.
Vraag: Waar zie jij het licht uitgezaaid voor je liggen?