Als het leven pijn doet
Over tranen en troost
Bijbelgedeelte: 1 Korintiërs 13:8-13
Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste is de liefde.
1 Korintiërs 13:13
Ons rest hoop
Hoop doet leven, zegt een bekend spreekwoord. In de Bijbelse zin van het woord is dat ook helemaal waar. Hoop richt ons namelijk op de toekomst. We worden als we hopen weggehaald uit de soms benauwende en beklemmende cirkel van onze huidige levensomstandigheden. Onze blik wordt naar voren gericht en we zien Jezus Christus. Hij geeft ons hoop omdat hij komt. ‘Ik kom spoedig’, zegt hij. Maar het gaat nog verder: Jezus is in eigen persoon onze hoop, omdat hij onze redder is. Onze toekomst is in zijn handen veilig, hoe we ons nu ook mogen voelen. Vertrouw je daarom toe aan hem en wees hoopvol gestemd. Hij maakt alles goed.
Gebed: Jezus, u bent mijn hoop. Help me om me aan u vast te houden en aan uw toekomst toe te vertrouwen. Amen.
Vraag: Wat hoop jij?