Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.
Alle macht
Nooit kun je te groot denken over wat Mijn Zoon Jezus kan. Het is belangrijk om dat steeds opnieuw tot je door te laten dringen. Het is heerlijk om Jezus te kennen als mens onder de mensen. Zo was Hij echt heel nabij, heel herkenbaar. Maar als je daarbij blijft staan, dan maak je van Hem een kleine Christus, een Jezus die alleen maar dichtbij is. Maar er is om zo te zeggen nog zoveel meer Jezus! Mijn Zoon is ook de Almachtige! Alle macht in de hemel en op de aarde heb Ik aan Hem gegeven. Vertrouw je daarom toe aan Hem. Hij heeft alle macht en alle kracht.
Alle macht in hemel en op aarde is van Jezus!