Het goede leven volgens Jezus
Bijbelgedeelte: Matteüs 5:1-10
Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld.
Matteüs 5:3
God nodig hebben
Het goede leven is vol geluk. Maar dan wel het geluk zoals Jezus daar naar kijkt. En dat ziet er anders uit dan we denken. Want geluk is niet iets wat we als mensen kunnen maken. We vinden het geluk niet als wij ons ervoor inspannen. Het geluk glipt ons tussen de vingers door als we het van onszelf verwachten. 'Het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben.' We vinden het geluk dus als onze eigen mogelijkheden zijn uitgeput. Op de plek waar we ontdekken dat we niet zonder God kunnen. Afhankelijk leven van God, dat brengt geluk en dat maakt het leven goed.
Gebed: Heer Jezus, dank u voor uw wijsheid over geluk. Maak me steeds meer afhankelijk van God. U heb ik nodig, Heer. Amen.
Vraag: Op welke momenten merk jij dat je God nodig hebt?