Het licht zien
Uitzien naar Jezus in Adventstijd
Bijbelgedeelte: Jesaja 42:1-9
Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden, ik neem je in dienst voor mijn ​verbond​ met de mensen en maak je tot een licht voor alle volken.
Jesaja 42:6
Een licht voor alle volken
Wat mooi is het om steeds weer opnieuw te ontdekken hoe God al eeuwenlang bezig is geweest om licht te brengen voor alle volken. Jesaja profeteert erover. Er zal een dienaar komen, vol van de Geest en vol vuur. Hij zal licht brengen in een wereld waar het vaak zo donker is. Hoe dat eruit ziet? Zo: hij zal licht brengen 'om blinden de ogen te openen, om gevangenen te bevrijden uit de kerker, wie in het duister zitten uit de ​gevangenis.' Nieuw zicht dus. Nieuwe ruimte. Nieuwe vrijheid. Dat is waar het in de Adventsweken om gaat: opnieuw ontdekken dat Jezus komt om ons in de ruimte van het licht te zetten, voorbij alle gebondenheid en duisternis. Ben jij nog blind? Zit jij nog gevangen? Zit jij nog in het duister? Laat Jezus je licht zijn.
Gebed: Heer God, dank u dat u zo betrokken bent op ons mensen, dat u licht geeft in het duister! Amen.
Vraag: Uit welke gevangenis heb jij bevrijding nodig?