Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar ‚Äčliefhebben.
Johannes 13:34
Liefhebben
Ik heb jou lief. Ik houd van jou met heel mijn hart. Ik houd van al mijn kinderen. En dit is wat Ik wil: dat jij je naaste liefhebt. Je naaste, dat is: je vrouw, je man, je kind, je vader, je moeder, je collega, je buurman - wie Ik ook maar op jouw weg breng. Want Ik heb hen ook lief. Ik weet dat je het soms moeilijk vind om je naaste lief te hebben. Richt je dan op Mij. Laat weer tot je doordringen hoeveel Ik van je houd. Ik heb alles voor je over. Luister daarom naar dit gebod, elke dag opnieuw: heb elkaar lief zoals Ik jullie liefheb.
Heb vandaag je naast lief zoals Ik jou liefheb.