Christus is alles!
Het evangelie van de Kolossenzenbrief
Bijbelgedeelte: Kolossenzen 3:18-25
Kinderen, gehoorzaam je ouders in alles, want dat is de wil van de Heer. Vaders, vit niet op uw kinderen, want dat maakt ze moedeloos.
Kolossenzen 3:20-21
Ouders en kinderen
Christus alles laten zijn. Dat werkt ook door in de relatie tussen ouders en kinderen. Ouders worden door God aan hun kinderen gegeven om hen lief te hebben en om hen te leren leven in de ruimte die Jezus maakt in hun leven. Als ouders dat daadwerkelijk doen, dan zal het voor kinderen ook niet moeilijk zijn hen te gehoorzamen. Heel concreet wordt Paulus als hij vaders (en moeders worden daarin uiteraard ook aangesproken) oproept om niet te vitten, niet steeds streng en kritisch te zijn. Dat maakt moedeloos. De taak van ouders is juist: moed geven, bemoedigen en zo in de Geest van Christus Gods genade voorleven en uitdelen.
Gebed: Heer God, geef dat ouders en kinderen samen het verlangen hebben om Christus alles te laten zijn in hun omgang met elkaar. Amen.
Vraag: Welke herinnering komt bij jou boven als je deze woorden op je in laat werken?