Op adem komen
Bidden met de psalmen
Bijbelgedeelte: Psalm 140
HEER, mijn God, machtige redder, u beschermt mij op de dag van de strijd.
Psalm 140:8
De dag van de strijd
De vijanden in het leven van David willen maar niet weggaan. In de psalmen komen ze steeds weer terug. Voor David waren het veelal concrete mensen die het op hem hadden gemunt. Dat kan ook vandaag nog gebeuren: dat concrete mensen je vijanden zijn en strijd in je leven brengen. Ga die strijd nooit aan zonder God die je machtige redder is! Maar er komen ook vijanden in je leven die minder zichtbaar zijn. Eigenlijk is elke dag een dag van strijd, een dag van geestelijke strijd. In je gedachten is een strijd gaande: je denken kan worden aangevallen vanuit de duisternis. Er is een tegenstander die het op je gemunt heeft en die hoopt dat je in denken en zo ook in je doen van de Heer vervreemd raakt. Zie die strijd. Voer dat gevecht. En ervaar dat de HEER, je God, in die dagelijkse strijd je redder is.
Gebed: HEER God, machtige redder, ik dank u dat u elke dag van strijd voor mij vecht door uw Geest. Leer me op die bescherming te vertrouwen. Amen.
Vraag: Welke strijd ervaar jij?