Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus.
Burgerrecht in de hemel
Als je uitziet naar de komst van je Redder en Heer, Jezus Christus, houdt dat in dat je nu al een burger bent van een ander koninkrijk. Ik weet dat dat ook spanning meebrengt in je leven. Je zit vaak nog vast aan wat hier op aarde belangrijk is: je werk, je inkomen, je relaties, je zekerheid, de waardering die je krijgt. Maar in het leven in het koninkrijk van Mijn Zoon Christus heeft dat allemaal een andere waarde gekregen: ja mag er los van komen, en al je zekerheid alleen nog in de hemel zoeken. Bij Mij. Je God en Vader in Jezus Christus.
Je hebt je burgerrecht in de hemel.