Vrucht van de Geest
Hoe God een mooi mens van je maakt
Bijbelgedeelte: Matteüs 11:25-30
Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden.
Matteüs 11:29
Zijn zachtmoedigheid
We leven in een wereld waarin we er op getraind worden om voor onszelf op te komen. Als jou onrecht wordt aangedaan, moet je zorgen dat dat recht wordt gezet. Als je vooruit wilt komen, moet je zorgen dat je daadwerkelijk vooraan staat. Als je wilt winnen, moet je zorgen dat dat ook gebeurt, ook al vallen er slachtoffers. Hoe anders is Jezus: zachtmoedig en nederig van hart. Hoe anders ben jij? Is Jezus’ zachtmoedigheid de jouwe geworden? Heb je de moed om zacht-moed-ig te zijn? Want dat doet ook zeer. In zijn voetspoor mogen we het afleren om hier op aarde altijd als winnaar uit de bus te komen. In de kracht van zijn Geest kunnen we leren de weg van zachtmoedigheid te gaan.
Gebed: Heer, ik wil heel graag dat uw zachtmoedigheid de mijne wordt. Amen.