Op adem komen
Bidden met de psalmen
Bijbelgedeelte: Psalm 14
De HEER kijkt vanuit de hemel naar de mensen om te zien of er één verstandig is, één die God zoekt.
Psalm 14:2
De HEER kijkt
In deze psalm kijken we door de ogen van God naar de wereld waarin wij wonen. Hij zoekt naar mensen die hem zoeken. Zijn ze er wel? Ja, zeg ik dan: wat zijn er gelukkig talloos veel mensen die door de Geest zijn aangeraakt en hem zoeken. Maar de psalm is somberder gestemd: wat zijn er veel dwazen die denken dat God niet bestaat. En hun leven is er ook naar: ze zijn afgedwaald, ontaard, ze deugen niet. Wat een zware woorden. Wat zie jij om je heen? Wat ziet God als hij naar jou kijkt vanuit de hemel? Hopelijk, dankzij Gods Geest, toch een mens die verstandig is, een mens die God zoekt, een mens die zijn toevlucht vindt bij de HEER. Daar wil de psalm ook uitkomen: bij Gods redding die vol vreugde wordt ervaren.
Gebed: HEER, als ik biddend kijk door uw ogen zie ik weer hoe onvanzelfsprekend het is dat mensen God zoeken. Maar, Heer, ik zoek u met heel mijn hart. Amen.
Vraag: Voor welke mensen die de HEER niet zoeken wil je nu bidden?