Jezus ontdekken in Adventstijd
Bijbelgedeelte: Jesaja 51:1-8
De HEER troost Sion, hij biedt troost aan haar ruïnes. Hij maakt haar woestenij aan Eden gelijk, haar wildernis wordt als de tuin van de HEER. Het zal een oord zijn van vreugde en gejuich, waar muziek en lofzang klinken.
Jesaja 51:3
Een oord van vreugde en gejuich
Als we Advent vieren, kijken we ook verder dan de eerste komst van Jezus op aarde. De beelden uit Jesaja leren ons al verlangen naar nog meer: het nieuwe paradijs. God is al bezig een wonder te doen. Hij is op weg naar een volmaakte nieuwe wereld rondom zijn Zoon. Daar is de woestijn een paradijs geworden. Daar is de wildernis omgevormd tot een prachtige tuin van de Heer. Daar is muziek en gezang, vreugdevol gejuich. Daar is de Heer zelf. Want hijzelf is de enige die echt troost. Probeer de muziek al te horen en al rond te lopen in de tuin. En ontmoet Jezus, de Heer van de tuin.
Gebed: Dank u, Heer, dat ik al mag uitzien naar de nieuwe wereld en er zelfs al in mag rondwandelen door te wandelen met u. Amen.
Vraag: Hoe wandel jij vandaag met de Heer?