Jezus spreekt
Afscheidswoorden uit Johannes 14 tot 16
Bijbelgedeelte: Johannes 15:16-17
Jullie hebben niet mij ​uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op ​weg​ te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht.
Johannes 15:16
Ik heb jullie uitgekozen
Wat is dit bijzonder en bemoedigend om te horen! De leerlingen toen zullen erdoor geraakt zijn geweest: opnieuw horen dat niet hun keuze voor Jezus bepalend was, maar Jezus' keuze voor hen. Jezus werpt ons nooit op onszelf en op onze keuzes terug. En ook nu geven deze woorden van Jezus rust en ruimte: het gaat niet om mijn keuzes, maar om gekozen zijn door Jezus. Gekozen met een prachtig doel: om op weg te gaan en om vrucht te dragen. Op weg gaan: dat doet denken aan Abraham die ook op weg moest gaan. Vrucht dragen: is dat niet een echo van wat God ook tegen Abraham zei, dat hij een bron van zegen zou worden?
Gebed: Dank u, Heer Jezus, dat u mij hebt uitgekozen om op weg te gaan en vrucht te dragen. Ga daarin ook vandaag met me mee. Amen.
Vraag: Waaraan merk je dat Jezus jou heeft uitgekozen?